Hướng dẫn sử dụng bơm lốp ô tô

Hướng dẫn sử dụng bơm lốp ô tô:

1. Khởi động xe, cắm jack tẩu và chân tẩu của xe ô tô

2. Chỉnh số cân bơm cần bơm, thường là 2.5 kg/cm2

3. Cắm vòi vào van, gạt lẫy vòi để khóa

4. Bấm nút bơm, bơm sẽ tự động ngắt khi áp suất lớn hơn hoặc bằng mức áp suất bạn cài đặt ở trên

Xem video hướng dẫn: