Hướng dẫn sử dụng bạt phủ ô tô

Hướng dẫn sử dụng bạt phủ ô tô:

1. Đầu tiên bác dùng chổi lông gà hoặc chổi lau xe nano phủi sạch bụi  cho xe.

2. Sau đó cuộn bạt thành cuộn, đặt lên phần giáp kính sau với nóc xe, từ từ trải cuộn ra, sao cho khi vừa hết cuộn thì chạm tới mũi xe

3. Tìm 2 tai gương và luồn  2 tai gương của bạt vào 2 tai  gương của xe

4. Đầu và đuôi của bạt phủ có bó chun, các bác kéo và luồn vào đầu xe ,rồi phần còn lại làm tượng tự vào đuôi xe

* Xem video hướng dẫn: