Hướng dẫn lắp đặt cảm biến áp suất lốp

Các bước lắp đặt cảm biến áp suất lốp:

1. Bật màn hình hiển thị lên bằng cách giữ chặt nút nguồn

2. Lấy ốc đi kèm vặn vào trước sau đó lấy cảm biến vặn chặt vào.

3. Lấy cờ lê đi kèm xoay ngược ốc vừa vặn vào lúc trước nó nó giữ chặt lấy nắp cảm biến.

Lần lượt vặn từng nắp cảm biến, Ký hiệu của các nắp cảm biến:

FL: Bánh trái phía trước, LR: bánh phải phía trước, RL: bánh trái phía sau, RR:bánh phải phía sau.

Video lắp đặt: